Besøg skolen - Se mere her

+45 75 24 45 22 info@oelgodefterskole.dk

Regler og Betingelser for deltagelse i Esport Camp

Ved bestilling af billet og deltagelse til CAMP Esport accepterer du følgende betingelser:

§1 Deltagelse i CAMP Esport er på eget ansvar.
§1.1 Det er ikke tilladt at forvolde skade på egne såvel som andres ting. Dette gælder også alt udstyret tilhørende CAMP Esport.
§1.1.1 Du skal selv erstatte skader forvoldt på egne og andres enheder/ting.
§1.2 CAMP Esport står IKKE til ansvar for eventuelle skader.
§1.3 CAMP Esport står ikke til ansvar for stjålne ting.
§1.3.1 Sørg for at skrive dit navn, på alt du har med, og tag billeder af det så du kan dokumentere, at det er dine ting.

§2 Deltagelse i konkurrencer er på eget ansvar.
§2.1 CAMP Esport tager ikke nogle konkurrencer om, kun ved særtilfælde.
§2.2 CAMP Esport udskyder ikke en konkurrence, sørg for at få gjort klar INDEN konkurrencens starttidspunkt.
§2.3 Det er deltagerens eget valg om man vil være med i nogle konkurrencer.

§3 Dine penge kan ikke komme retur.
§3.1 Hvis du har bestilt billet over nettet, eller ved eftertilmelding ved selve lan’et, kan du ikke få pengene tilbage, kun ved særtilfælde.
§3.1.1 CAMP Esports personale bedømmer en eventuel sag om at få pengene retur
§3.1.2 CAMP Esports personale tager forbehold for udsolgte billetter.
§3.2 Der gives ikke rabat hvis du kun kan komme en-to dage.

§4 Alkohol, tobak, snus og stoffer må ikke indtages til eventet.
§4.1 Hvis du indtager eller er påvirket af alkohol, tobak eller stoffer under eventet bliver du smidt ud, uden mulighed for refundering

§5 Højtalere må IKKE medbringes til CAMP Esport, da det kan være generende for andre deltagere.
§5.1 Du må gerne høre musik/videoer i hørebøffer.

§6 Du må ikke lave nogen form for piratkopiering under CAMP Esport
§6.1 Piratkopiering er yderst forbudt og accepteres ikke under CAMP Esport
§6.2. Programmer som utorrent, popcorn time samt andre programmer som gør brug af ulovlige metoder at downloade, vise og/eller se piratkopierede filer er ulovlige.
§6.2.1 Det er ikke tilladt at have programmer på ens udstyr som kan downloade eller på andre måder komme i besiddelse af ulovlige filer, du vil blive smidt ud hvis følgende er reelt.

§7 CAMP Esport har ret til enhver tid at tage billeder af deltageren og benytte dem.

§8 CAMP Esport stiller en netværksport til rådighed pr deltager.
§8.1 Det er ikke tilladt at medbringe egne switche/routere/access points mm. og tilslutte dem CAMP Esports udstyr.

§9 Det er ikke tilladt at se/udøve pornografiske handlinger, man vil blive smidt ud uden mulighed for refundering af sin billet.

§10 Det er ikke tilladt at blokere indgange/udgange/nødudgange. Hvis der går brand i noget er det vigtigt at vi kan komme ud hurtigst muligt.

§11 CAMP Esport forbeholder sig rettighederne til at ændre lokaler, regler og præmier til hver en tid.
§11.1 Hvis CAMP Esport bliver aflyst af uforudsigelige hændelser vil man få sine penge tilbage, dog ikke gebyrer.

§12 Dine oplysninger vil ikke blive videre givet til 3. part.
§12.1 Det eneste der bliver givet videre er dit navn, som ryger på deltagerlisten.

§13 Hvis du under en turnering/konkurrence på noget tidspunkt bruger en engine, mod, eller noget tredje som kan betragtes som snyd, bliver du/hele dit hold smidt ud af turneringen.
§13.1 CAMP Esports admins har altid sidste ord i sager om snyd, og bestemmer således om det skal betragtes som snyd eller ej. Samt har de retten til at smide hele ens hold ud, afhængig af hvor høj en grad snyd der bliver brugt.

§14 Det er ikke tilladt på nogen måde at bruge andres udstyr, uden ejermandens tilladelse

§15 Det er tilladt at komme som tilskuer
§15.1 Det er ikke tilladt som tilskuer at sidde på deltageres pladser og spille, samt er det heller ikke tilladt at sove, eller stille egne enheder op

§16 Skulle det ske at der til en turnering kun kommer et hold eller én deltager, forbeholder CAMP Esport sig retten til at aflyse den gældene turnering, og fordele præmierne ud på andre turneringer, efter CAMP Esport valg

§17 CAMP Esport forbeholder sig retten til en hver tid at ændre i betingelserne, det er kundens og deltagerens opgave at ajourføre sig med de gældende betingelser