Besøg skolen - Se mere her

+45 75 24 45 22 info@oelgodefterskole.dk

9. klasse på Ølgod Efterskole?

Tag din 9. klasse på efterskole – en unik mulighed for udvikling, udfordring og dygtiggørelse på mange niveauer. Og uanset hvor du er – finder du en plads i fællesskabet.

SKOLEARBEJDE OG LEKTIELÆSNING

Foruden de idrætslige og kreative muligheder du finder på skolen lægger vi stor vægt på det boglige arbejde i de almindelige skolefag. Vi har ingen krav til dine boglige evner, men forventer du viser viljen til undervisningen og til at have styr på lektielæsningen. Hver aften efter aftensmad åbner vagtlærerne op for en lektiecafé hvor det er muligt at komme forbi og få ro og hjælp med lektierne.

NIVEAUDELING

Vi niveau deler klasserne i fagene matematik, tysk og engelsk. En indledende prøve i skolens første uger danner sammen med en individuel samtale grundlaget for placering i klasserne. Man er som elev ikke bundet af det niveau med placeres på, og kan i løbet af skoleåret rykke til et højere eller lavere niveau såfremt det er fagligt hensigtsmæssigt.

OBLIGATORISKE BOGLIGE FAG

Dansk, engelsk, matematik, geografi, biologi, fysik/kemi, tysk, historie, samfundsfag og kristendom

Er du interesseret i at høre mere om 9. klasse på efterskole, og hvilke muligheder det kan give netop dig, er du velkommen til at bestille en folder HER

Springlinjen

Adventurelinjen

Spring

GALLERI

Mediefag