Besøg os til en åbent hus dag - Se mere her

+45 75 24 45 22 info@oelgodefterskole.dk

Praktisk information til forældre

Vi har samlet de mest generelle informationer til forældre til nyværende eller kommende elever på Ølgod Efterskole

Forsikring
Under efterskoleopholdet er eleven dækket af forældrenes egen familieforsikring. Man opfordres til at undersøge egne forsikringers dækningsgrad under elevens efterskoleophold.

Tandlægeordning
Skal eleven gå til tandlæge derhjemme, beder vi om, at tandlægebesøg aftales i forbindelse med hjemrejse til weekender og ferier.

Fritagelse for undervisning
Når en elev ønskes fri i forbindelse med læge eller tandlægebesøg, familiefester o.l., bedes forældrene i god tid ringe til skolen og aftale dette.

Sygdom
Eleven melder sig selv syg hos Susanne på kontoret kl. 8. Hjemmene og lægerne bliver kontaktet i nødvendigt omfang. Såfremt en elev bliver syg om natten, vil han/hun altid kunne få kontakt med en lærer.

Medicin
Det er vigtigt at skolen får besked, hvis elever skal have medicin. Elevernes medicin opbevares i et aflåst skab på lærerværelset, hvis ikke andet er aftalt.

Besøg
Forældre er altid velkomne til at besøge efterskolen. Eleverne kan i weekender have besøg af søskende eller venner hjemmefra. Disse besøg skal dog aftales i god tid ( gerne en uge før) med weekend-vagtlærerne. Forældre er også velkomne til at opleve efterskolen en weekend.

Hjemrejseordning
I weekenden deltager de tilstedeværende elever i et arrangement for alle. Det kan være mindre idrætsstævner, en tur i svømmehallen, i plantagen eller en aktivitet i idrætshallen o.m.a.
Såfremt en elev ønsker at tage et andet sted i weekenden end hjem, da er det vigtigt, at hjemmet eller begge hjem ringer til skolen for at give tilladelse.

Vi finder det rigtigt altid at kunne fortælle forældrene, hvor deres børn befinder sig.

Kontakttime
Har den enkelte et problem, så ved eleven altid hvem han/hun kan henvende sig til.
Kontakttimerne kan bruges til:

  • At løse fællesproblemer i en lille gruppe
  • At samtale om skolens samværsregler, og om hvorfor vi har dem.
  • Almindeligt hyggeligt samvær voksen og ung
  • Planlægge fælles arrangementer for alle.

Kontaktgruppe
Eleverne er delt op i grupper på ca. 10, hvor en lærer er tilknyttet. Gruppen og læreren samles en gang om ugen.

Skolevejledning
Skolevejlederen begynder skoleåret med personlige samtaler om erhvervspraktik – finder praktikpladser, ofte i samarbejde med hjemmene.
Skolevejlederen samtaler senere om det videre uddannelsesforløb, og skolen tager initiativ til, at alt nødvendige skemamateriale fremskaffes og videresendes.

Hverdagen på ØE

Fodbold som linjefag

Medie som linjefag

GALLERI

Mediefag