Besøg skolen - Se mere her

+45 75 24 45 22 info@oelgodefterskole.dk

Uddannelsesvejledning på Ølgod Efterskole

Uddannelsesvejlederne arbejder året igennem på at hjælpe dig med at finde ud af hvad du skal når du er færdig på ØE.

De vil udfra dine ønsker og drømme om mulige uddannelses- og/eller jobønsker gøre dig klar på hvad det kræver af dig.

Årsplan for uddannelsesvejledning

Første samtale med en uddannelsesvejleder sker inden efterårsferien. Samtalen handler om hvordan eleven er faldet til på skolen, og om fremtidige skole- og uddannelsesmuligheder.

10 klasserne skal i en uges obligatorisk brobygning på 2 forskellige uddanelsessteder.

Uddannelsesplanen er en plan for, hvad eleven på nuværende tidspunkt har af planer for fremtidig uddannelse og job. Uddannelsesplanen udfyldes af eleven selv med vejledning fra uddannelsesvejlederen. Planen skal  underskrives af eleven, forældrene og udd.vejlederen. Derefter sender du med tilmeldingen til den ønskede ungdomsuddannelse, efterskole eller folkeskole.

Anden samtale er en samtale mellem eleven og vejlederen. Det handler om fremtiden og elevens uddannelsesplaner.

Tilmelding til uddannelser skal være afviklet inden den 1. marts. Det er skolen, der skal sende tilmeldingsskemaet til den pågældende uddannelsesinstitution. Eleverne får vejledning i at udfylde tilmeldingsskemaet. Inden det kan sendes, skal det underskrives af både eleven, forældrene og skolen.

Linjefaget Pigefodbold

9. klasse

Hverdagen på ØE

GALLERI

Mediefag