Besøg skolen - Se mere her

+45 75 24 45 22 info@oelgodefterskole.dk

Vilkår ved indmeldelse på Ølgod Efterskole

Vi har samlet de vilkår som er gældende når du melder dig ind på Ølgod Efterskole

Ved indmeldelse på Ølgod Efterskole accepterer du følgende vilkår:

 1. Indmeldelsesgebyret på kr. 3.000,- skal betales inden optagelsen er endelig.
  Indmeldelsesgebyret skal indbetales til:
  Reg: 7381 Konto: 1556312
  I bedes oplyse elevens navn og skoleår på overførslen (fx Sophia 20/21).
 2. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke, uanset årsag.
 3. Ved afbrydelse af kurset i utide, sygdom hvor det vil være til skade for eleven at fremmøde på efterskolen dokumenteret ved lægeerklæring, forpligter forældre/værge sig til at afholde udgifterne for den forløbne del af kurset, samt for de følgende 4 uger.
  Det gælder uanset om det er skolen eller eleven selv, der tager initiativ til afbrydelsen. Kommune og stat yder ikke støtte i disse uger.
 4. Udmeldelse inden skolestart, skal være os i hænde senest 1. juli forud for skoleåret, herefter anser vi kurset som påbegyndt og I vil blive opkrævet betaling for de første 4 uger - Se punkt 3.
 5. Afbrydes opholdet indenfor de første 14 dage af skoleåret betales der for de første 6 uger (der ydes ikke statsstøtte til betalingen).
 6. Der er erstatningspligt ved ødelæggelse af skolens inventar.
 7. Skolen tegner ansvarsforsikring, samt rejseforsikring til eleverne, men vi anbefaler at eleverne har en privat ulykkesforsikring, hvor der er en rejseforsikring inkluderet.

 

31.01.2023

Hverdagen på ØE

Det bedste ved ØE

Linjefaget Pigefodbold

GALLERI

Mediefag