Besøg os til en åbent hus dag - Se mere her

+45 75 24 45 22 info@oelgodefterskole.dk

Vilkår ved indmeldelse på Ølgod Efterskole

Vi har samlet de vilkår som er gældende når du melder dig ind på Ølgod Efterskole

Ved indmeldelse på Ølgod Efterskole accepterer du følgende vilkår:

 1. Indmeldelsesgebyret på kr. 3.000,- skal betales inden optagelsen er endelig.
  Indmeldelsesgebyret skal indbetales til:
  Reg: 7381 Konto: 1556312
  I bedes oplyse elevens navn og skoleår på overførslen (fx Sophia 20/21).
 2. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke, uanset årsag.
 3. Ved afbrydelse af kurset i utide, sygdom dog undtaget, forpligter forældre/værge sig til at afholde udgifterne for den forløbne del af kurset, samt for de følgende 4 uger.
  Det gælder uanset om det er skolen eller eleven selv, der tager initiativ til afbrydelsen. Kommune og stat yder ikke støtte i disse uger.
 4. Udmeldelse inden skolestart, skal være os i hænde senest 1. juli inden skolestart, ellers anser vi kurset som påbegyndt og I vil blive opkrævet betaling for de første 4 uger - Se punkt 3.
 5. Der er erstatningspligt ved ødelæggelse af skolens inventar.
 6. Skolen tegner ansvarsforsikring, samt rejseforsikring til eleverne, men vi anbefaler at eleverne har en privat ulykkesforsikring, hvor der er en rejseforsikring inkluderet.

 

Hverdagen på ØE

Fodbold som linjefag

Science som linjefag

GALLERI

Mediefag