Besøg os til en åbent hus dag - Se mere her

+45 75 24 45 22 info@oelgodefterskole.dk

Hvad er prisen for et efterskole ophold?

Skab dig et hurtigt overblik over priserne for at tage på Ølgod Efterskole

Hvad koster det at tage på Ølgod Efterskole? I 2012 blev det billigere at tage på efterskole, da statsstøtten til egenbetalingen er steget. Det betyder, at flere unge har mulighed for at opleve det fantastiske fællesskab på en efterskole.

Et fuldt ophold på 42 uger vil i skoleåret 2022/23 være fastsat til 2.687 kr. pr. uge. Herfra skal fratrækkes statsstøtten, som beregnes ud fra forældrenes indkomst 2 år før skolestart. Derudover er der fradrag for hjemmeboende søskende under 18 år.

Betalingen deles ud i 12 rater, hvor første betaling falder 01.06 og derefter en gang hver måned.

Hvad får du for pengene: skoletøj, t-shirt, lejrskole, materialeforbrug, opvisningsdragt, linjefagsrejse og din egen computer.

Indmeldelsegebyr: 3000 kr. Gebyret dækker bl.a. højskolesangbog, skoletøj, elektroniske ordbøger mv. Indmeldelsesgebyret kan ikke refunderes ved udmelding. Uanset årsag.

Det kan være forvirrende at skulle regne prisen ud for netop dig, så brug denne beregner

AFBRUDT SKOLEOPHOLD OG OPSIGELSESREGLER.

Ved afbrydelse af opholdet i utide, sygdom dog undtaget, forpligter man sig til at afholde udgifterne for den forløbne del af kurset, samt for de følgende 4 uger. Det gælder uanset om det er skolen eller elevenselv, der tager initiativ til afbrydelsen. Kommune og stat yder ikke støtte i disse uger. For at indmeldelsen kan være gældende, skal der aflægges et besøg på skolen.

Ved ophold under 2 uger, ydes der ikke statsstøtte.

Medie som linjefag

Hverdagen på ØE

Fodbold som linjefag

GALLERI

Mediefag