Besøg skolen - Se mere her

+45 75 24 45 22 info@oelgodefterskole.dk

Hvad er prisen for et efterskoleophold?

Skab dig et hurtigt overblik over hvad et år på Ølgod Efterskole koster.

Hvad koster det at tage på Ølgod Efterskole? I 2012 blev det billigere at tage på efterskole, da statsstøtten til egenbetalingen steg. Det betyder, at flere unge fik mulighed for at opleve det fantastiske fællesskab, der opbygges gennem et efterskoleår.

Et fuldt ophold på 42 uger, vil i skoleåret  2024/25 være 2875,00 kr. pr uge. Herfra skal fratrækkes statsstøtten, som beregnes ud fra forældrenes indkomst, 2 år før skolestart. I beregningen indgår et fradrag for hjemmeboende søskende under 18 år.

Betalingen deles ud på 12 rater, hvor første betaling falder 01.06 og derefter en gang hver måned. I disse rater indgår alle udgifter til efterskoleåret, der skal altså IKKE betales for rejser, elevtøj eller andet.

Indmeldelse gebyr: 3000 kr.
Gebyret dækker over de administrative opgaver i forhold til optagelse på Ølgod Efterskole.

Eleven er FØRST optaget efter gebyret er registreret som indbetalt på Ølgod Efterskoles konto.

Indmeldelsesgebyret refunderes ikke ved udmeldelse.

Optagelse foregår på følgende måde:

  • Der indsendes en indmeldelsesblanket -> klik her for at gå til online indmeldelse
  • I modtager kort efter en kvittering og kontaktes efterfølgende pr. telefon
  • Den unge og familien indkaldes til en samtale, hvor efterskoleåret drøftes. Samtalens formål er en forventningsafstemning i forhold til opholdet. (samtaler afvikles året rundt)
  • Der indbetales indmeldelsesgebyr, hvorefter den unge er optaget som elev ved Ølgod Efterskole

Efterskolestøtte

Ølgod Efterskole har mulighed for at tildele lokal efterskolestøtte –  du kan læse mere om efterskolestøtte her

Det kan være forvirrende at skulle beregne prisen nøjagtigt men brug nedenstående beregner, der anbefales af Efterskoleforeningen.

AFBRUDT SKOLEOPHOLD OG OPSIGELSESREGLER

Ved afbrydelse af opholdet i utide, forpligter man sig til at afholde udgifterne for den afviklede del af kurset (antal skoleuger på skolen inkl. evt. påbegyndt uge), samt for de følgende 4 uger. Kommune og stat yder ikke støtte for disse 4 uger. Det gælder uanset, om det er skolen eller eleven selv, der tager initiativ til afbrydelsen.

Ved ophold under 2 uger, ydes der ikke statsstøtte.

Adventurelinjen

Ridelinjen

Springlinjen

GALLERI

Mediefag