Besøg os til en åbent hus dag - Se mere her

+45 75 24 45 22 info@oelgodefterskole.dk

Inklusion på Ølgod Efterskole

Ølgod Efterskole arbejder med inklusion, og har afsat 10 pladser til elever med specielle behov.

Ølgod Efterskole er en almen efterskole, der på lige fod med folkeskolen, inkluderer elever med særlige behov.

Eleverne har en særlig fløj på skolen, hvor de får den individuelle hjælp de har brug for. Der foregår løbende en udslusning til videre uddannelse, men typisk er eleven på Ølgod Efterskole i 2 år.
Undervisningen er altid tilrettelagt den enkeltes behov, og tilsluttet et pædagogisk tilbud, hvor eleven er en del af den almene undervisning i det omfang det er muligt.

Vi arbejder med to typer tilbud

A: Ølgod Efterskole har et særligt tilbud til unge med diagnoser indenfor autisme-spekteret. Elever der optages under dette tilbud, er normalt begavede med behov for støtte til struktur og social udvikling.
Kravet til optagelse er: Eleven kan indgå i de undervisningstilbud Ølgod Efterskole tilbyder. For at komme i betragtning til en af disse pladser, skal man have været forbi skolen til en indledende samtale.

B: Elever med boglige vanskeligheder, optages på baggrund af personlige samtaler, der afdækker den enkeltes behov. Eleven støttes individuelt.

Skolen kan arbejde med forskellige typer inklusion:

  • Enkelt integreret (fler-lærer tilbud i klassen)
  • Specialklasse (10 pladser)
  • Særlige hjælpemidler (app-reader, højtlæsning m.v.)
  • Støtte i fritidsdelen og på rejser
  • Ved behov for elevplads på skolens døgnbemandede fløj kræves finansiering af 10 støttetimer pr. uge.

Skolen er delvis indrettet så kørestole kan komme rundt.

Besøg skolen

I er altid velkommen til at komme på besøg og høre mere om vores inklusion - Kontakt skolen for at aftale et besøg på telefon 7524 4522.

LÆS VORES INKLUSIONSFOLDER HERUNDER:

 

SlowMo

Science som linjefag

Medie som linjefag

GALLERI

Mediefag